Walls of Connection
 

Walls of Connection

Walls of Connection

€30

About this course

Over:

Jongeren gaan in gesprek met elkaar over hun beeld of droom van de toekomst. Gezamenlijk visualiseren ze dit. Een kunstenaar zet dit om in een muurschildering die door de jongeren wordt aangebracht. Iedereen komt samen om de muur en gemeenschap kleur te geven! Doelen: Jongeren bewust maken van de wereld om hen heen en hun mogelijke bijdrage. We leven in een wereld waarin meer dan ooit muren worden opgetrokken, letterlijk dan wel figuurlijk. Het is tijd om m.b.v. kunst en muziek deze ‘walls of separation’ te transformeren naar ‘walls of connection’.

Doelgroep:

Groep 5 t/m 8.

Leerdoelen

Identiteit
Leerlingen leren:
  • te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en daar gepast naar handelen.
Diversiteit
Leerlingen leren:
  • uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn;
  • overeenkomsten en verschillen tussen mensen te herkennen, te benoemen, en in aanzet te verklaren.
Duurzaamheid

Leerlingen leren:

  • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;
  • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later.

Ervaring:

“...door Walls of Connection merk ik dat leerlingen een andere en bredere blik krijgen op de maatschappij en dat alleen door de kracht van kunst te gebruiken.”

- Docent VO

Aangeboden door:

Organisatie